A Listening Activity

Read the ad below.  Click on the audio button to listen to the text.

paninigarilyo.JPG (43697 bytes) real.gif (626 bytes)Sino ang nasaksaktan sa iyong paninigarilyo?
Ang iyong asawa?  Ang iyong mga anak?

Ang usok galing sa iyong sigarilyo na nalalanghap ng iyong pamilya, ay may higit sa apat na libong mapanganib na chemical compounds na maaring sanhi ng kanser sa baga, "emphesyma" at sakit sa puso.  Ito rin ang puwedeng sanhi ng bronchitis, pneumonia, hika at impeksiyon sa tainga ng iyong mga anak.  Walang dapat maging biktima ng "secondhand smoke."  Ngunit ang malungkot na katotohanan ay ang ating mga mahal sa buhay - ang mga bata - ang malabis na naaapektuhan.  Kaya sa susunod na ikaw ay manigarilyo, magdalawang isip ka muna.  Sino ang nasasaktan sa iyong paninigarilyo?

(Source:  Filipinas Magazine.  An ad paid for by the California Department of Health Services.)