Panahon

Use the on-line dictionary for difficult vocabulary words.  Click on the audio to listen to the text.  Do the quiz at the end of the text.

real.gif (626 bytes)

beach.jpg (23633 bytes)Ang panahon sa isang bansang tropiko ay kakatwa.   Dadalawa lamang ang masasabing tunay na panahon dito:  ang panahon ng tag-init mula Abril hanggang Hunyo at ang panahon ng tag-ulan mula Hulyo hanggang Oktubre. Ang natitirang limang buwan ay naroong maghati sa init at ulan. 

Sa tag-init ay manaka-naka lamang ang ulan.  Kung minsan ay wala pa.  Natutuyo ang mga pananim at lubhang mahaba ang araw.  Ito ang mga buwan ng bakasyon.  Nakapinid ang mga paaralan at nagsisiuwi sa kani-kanilang mga probinsiya ang mga mag-aaral. Tigang rin ang mga bukirin at karaniwang inaani, ay mga prutas at gulay:  ang mangga, bayabas, santol, abokado, melon, at pakwan.   Sa panahon ding ito dinaraos ang mga piyesta at siyempre, ang Mahal na Araw para sa mga kristiyano.

Dahil sa tuyo ang lupa ay makapal ang alikabok.   Dahil din sa init ng araw, panay ang tulo ng pawis ng tao.  Kapag naghalo ang dalawa ay malaking hirap.  Kung  minsan, para makatakas sa init, natutulog ang mga tao pagkapananghalian hanggang ikatlo o ikaapat ng hapon.  Ang tawag nila rito'y siyesta -- isang kaugaliang nakuha nila sa Kastila.  Karaniwan nang gumigising nang maagang-maaga ang mga Pilipino para makatapos ng trabaho habang hindi pa sukdulan ang init ng araw.  At karaniwan ding nagtratrabaho sila sa gabi upang matapatan ang oras na nawala sa siyesta.  Mangyari'y mahirap ang oras na nawala sa siyesta.  Mangyari'y mahirap talagang kumilos kapag nasa tuktok ang araw.

Bigla ang pagdating ng tag-ulan.  Kadalasan ay sinisimulan ito ng isang bagyo.  Mula sampu hanggangbagyo.jpg (25529 bytes) dalawangpung bago ang dumarating sa Pilipinas taun-taon.  Ang malalakas na hangin nito'y nakapipinsala ng mga bahay, gusali, at mga tanim.  Ang ulan naman na kasama nito ay nagpapahaba.

Mayroong maliliit at malalaking mga bagyo.  Kapag di gaanong malakas ang bagyo ay naglalabasan ang mga bata at naglalaro sa tubig na umaapaw sa klaye.  Naliligo rin sila sa ulan.  Kapag malakas naman ang bagyo ay nagtutulung-tulong ang mga tao upang masaklolohan ang mga napinsalaan.

baha.jpg (17027 bytes)Kasabay ng bagyo ang pagpatak ng tintawag na "monsoon."  Ito ang dumidilig sa mga bukiring.  Inihuhudyat nito ang simula ng pagtatanim lalo na ng palay.  Kaya ang mga magsasaka ay akay na ang kanilang mga kalabaw tungo sa bukid.  Inihahanda nila ang lupa para sa binhi.   Masasabig may dalang malas at suwerte ang panahong ito.

May kalamigan ang mga natitirang buwan.  At sapagka't kung umuulan man ay di gaanong malakas, marami ring kapistahan sa panahong ito.   Puno pa rin ang mga patubigan sa bukid kaya pagkaani ng palay na itinanim noong Hunyo, sisimulan na ang ikalwang pagtatanim.  Bihira ang bagyo sa mga buwang ito.   Tiwala ang mga magsasaka na hindi masasalant ang kanilang palay.

Dahil sa ganitong pagkakaayos ng panahon, iba ang kamalayang Pilipno tungkol sa oras.  Hindi niya masyadong pansin ang paglipas nito.   Kaya nga may sinasabing oras Pilipino-- na ang ibig sabihin ay laging huli.

Source:  Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981).  Intermediate Tagalog:  Developing Cultural Awareness   through Language.  University of Hawaii Press:  Honolulu.

This space shows a quiz in java-enabled browsers.