Kakayahan

anarule.gif (1534 bytes)

Sa kulturang Pinoy, mahalaga ang magpakumbaba tungkol sa kakayahan at talino ng isang tao.  Ang pagiging mababang-loob ay binibigyan ng magandang pagtingin sa lipunan ngunit ang pagiging mayabang ay kinaiinisan.   Hindi ito nangangahulugan na ang isang tao ay dapat maging mahiyain tungkol sa kanyang kakayahan.  Mas nararapat kung hihintayin niyang manggaling sa ibang tao ang papuri.

Kung mayroon kang kakayahang gawin ang isang bagay, madalas itong inaalok sa ibang tao bilang pagtulong.  Halimbawa, kung ang isang tao ay marunong magluto ng isang masarap na putahe, kanyang iaalok ang kanyang pagtulong sa pagluluto para sa salu-salo.  Kanyang sasabihin, "Puwede akong magluto ng kahit anong putaheng gusto mo.  Sabihan mo lang ako." Pag dating ng takdang araw ng salu-salo, madalas ay pinakikilala kung sino ang nagluto ng alin mang handang pagkain.  Kung nagustuhan ng mga kumain ang isa sa mga pagkain maaring magyabang ang nagluto at maaari din naman siyang maging mayumi tungkol sa kanyang espesyal na kaalaman.

anarule.gif (1534 bytes)

Ang mga sumusunod ay mga salitang may kinalaman sa kakayahan.

Back to Top