1.    Pumunta ang bata sa eskuwela.

        Sa eskuwela pumunta ang bata.

        Ang bata ang pumunta sa eskuwela.

 

2.  Pumunta ang bata sa ibaba.

    Sa ibaba pumunta ang bata.

    Ang bata ang pumunta sa ibaba.

 

3.    Pumunta ang ate sa otel.

    Sa otel pumunta ang ate.

    Ang ate ang pumunta sa otel.

 

4.  Ang ale ang kumuha ng uling sa tindahan.

    Sa tindahan kumuha ng uling ang ale.

    Kumuha ng uling ang ale sa tindahan.

 

5.  Ang apat na bata ang kumuha ng isda sa bahay.

    Sa bahay kumuha ng isda ang apat na bata.

    Kumuha ng isda sa bahay ang apat ng bata.

 

6.  Nawala ang asawa ni Warlito sa lawa,

    Sa lawa nawala ang asawa ni Warlito.

    Ang asawa ni Warlito ang nawala sa lawa.