Bahala Na!

anarule.gif (1534 bytes)

Ang mga Pinoy ay hindi kilala sa pagiging mapag-plano para sa hinaharap. Kung ano man ang darating sa kinabukasan ay ipinapaubaya na lamang sa Diyos o kapalaran. Ang ganitong ugali ay isinasalarawan ng Tagalog na kasabihang "Bahala na!" (So Be it!) Kung ano man ang darating kinabukasan ay hindi na hawak ng isang tao. Ang magagawa lamang ng isang tao ay ang magdasal at umasa ng isang magandang kinabukasan.

May mga Filipino na mapag-alala tungkol sa kinabukasan. Ang iba sa mga ganito tao ay sumasangguni sa tinatawag na "manghuhula" (soothsayer; diviner). Ang isang manghuhula ay bumabasa ng mga linya sa palad ng isang tao upang malaman ang kanilang kahulugan. Ang mga pumupunta sa mga manghuhula ay madalas na nag-aalala tungkol sa kanilang mga kalusugan, pera, swerte, kamalasan na maaaring dumating, o kaya naman ay  tungkol sa kanilang propesyon o personal na buhay.

Sa pangkalahatan, ang mga Filipino ay magaan ang pakikitungo sa buhay at kinabukasan. Kadalasan, may kakayahang gawin ang isang bagay na walang plano o biglaan lang. Halimbawa, kung may nais gawin ang isa, maaari niyang anyayahan ang kanyang mga kaibigan ng walang anumang pasubali.  Hindi na ito pinaplano, o pinag-uusapan ng matagalan. ang mga katagang "Tara na," "Halika na," "Punta tayo" ay maririnig kapag ang isang grupo ay biglaang nag-desisyong lumakad at gumawa ng isang bagay. Madalas na walang humihindi sa grupo bilang pakikisama.

anarule.gif (1534 bytes)

Ang mga sumusunod na salita ay may kinalaman sa pagpaplano ng gawain:

Back to Top