'BIRTHDAY' NG ANAK KO SA SABADO

birthday cake.jpg (41830 bytes)

BIRTHDAY CAKE


dialog.gif (3207 bytes)

SitwasyonKinukumbida ni Aling Mary si Aling Bella sa isang salu-salo.

ALING MARY:

'Birthday' ng anak ko sa Sabado.   Magpapansit lang ako ng kaunti.  Puwede ba kayong mag-anak?

ALING BELLA:

Mag-iilang taon na ba si Trina?

ALING MARY:

Magdadalawa na ang aking bunso.

ALING BELLA:

Kasing-edad pala ni Nadette ko.

ALING MARY:

Sige na naman, pumunta na kayo sa amin.  Katuwaan lang.  Walang masyadong handa.

ALING BELLA:

O sige, matagal na rin tayong hindi nagkikita-kita.

ALING MARY:

Pupunta rin sina Kumareng Tessie.  Kumpleto ang tropa.

(Sa bahay ni Aling Mary)

ALING BELLA:

'Happy Birthday', Trina!   Naku, ang 'cute' ng 'birthday girl'.

ALING MARY:

Padala ng Tita Rosie niya 'yong 'jump suit' mula sa States.

ALING BELLA:

O, Nadette, ibigay mo kay Trina ang regalo mo.  Bigyan mo siya ng 'birthday kiss'.

ALING MARY:

Nag-abala ka pa, Kumare.   Sabihin mo 'thank you', anak.  O sige, pasok kayo sa loob at nang makainom muna kayo.  Maingay dito sa labas.  Nag-aagawan sa lobo ang mga bata.

(Pagkakain)

ALING BELLA:

Laging masarap ang handa mo , Kumare.

ALING MARY:

Simple lang.

ALING BELLA:

Ikaw ba ang nagluto ng lahat niyan?

ALING MARY:

Hindi, 'imported' ang aking 'cook'.  'Yong pinsan kong 'teacher' ng 'Home Economics'.

ALING BELLA:

Talaga ikaw, laging 'class'.


vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

magpapansit

will cook pansit (noodle)

mag-anak

family

kasing-edad

of the same age (from Spanish, edad)

handa

food served at a party

EXPRESSIONS

ang tropa

the troupe, group

mag-iilang taon na (si Trina)?

how old will (Trina) be?

katuwaan lang

just for fun, no big deal

pagkakataon na

it's a (good) opportunity

nag-aagawan sa lobo

grabbing balloons (that are being distributed)

 

cultureNote.gif (2508 bytes)


KAARAWAN (Birthdays)

Birthday parties are common in the Philippines.  Unlike in some Western countries where the celebrator is the one given a birthday bash or treat, in the Philippines, the celebrator throws a party as a form of thanksgiving for blessings received the past year.   Families and friends are invited.  There are also birthday parties for children, and often the first birthday of a child is celebrated as a big event in the family.

Pansit, or Chinese noodle, is traditionally served in birthday parties in the Philippines.  It is cooked with meat and vegetables.  Noodles are also served during anniversaries and other happy occasions.  The belief is that when you serve pansit, it ensures long life for celebrators.

Apart from pansit, a birthday cake is also served, along with other Filipino food like adobo, fried chicken, rice cake or puto, soft drinks, etc.  For dessert, there are sweets like leche flan, fruit salad, or fresh fruits.

Maligayang bati sa iyong kaarawan is the Tagalog greeting for 'Happy Birthday', which can be shortened to Maligayang batiKaarawan is the Tagalog term for 'birthday'.  

When one attends a birthday party, it is a tradition to give a gift to the celebrator.  In the Philippines, gifts are not opened in front of the giver but are set aside to be opened only after the guests have left and the party is over.   The receiver of the gift usually thanks the giver a day or two after the party.

- Noel M. Morada

 


comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Sino ang may kaarawan?

2.  Mag-iilang taon na si Trina?

3.  Ano ang padala ni Tita Rosie?

4.  Si Aling Mary ba ang nagluto?

5.  Ano ang handa ni Aling Mary?

6.  Ano ang kahulugan ng paghahanda ng pansit?

7.  Ano ang kaibahan ng handaan dito sa Amerika at sa Pilipinas?

 

grammarNote.gif (3280 bytes)


ILAN

Ilan, which is a question word that means 'how many?', can be verbalized when prefixed with mag- .  However, it only occurs in the contemplated form. 

Example:

Mag-iilang taon na ba si Trina?
(How old will Trina be?)

The response is also a mag-   verb in the contemplated form with a numeral as a base.

Example:

Magdadalawang taon na siya.
(She will be turning two soon.)grammarEx.gif (3181 bytes)

In response to a question with mag-iilang, translate the following sentences using mag- verb expressing how old the subject is:

1.  Luis is almost ten years old.

     ____________________________.

2.  Lydia is almost twelve years old.

     ____________________________.

3.  Keny is about twelve.

     ____________________________.

4.  Kim will be ten years old.

     ___________________________.

5.  Tomorrow, he will be fifteen.

     ___________________________.


dialogVar.gif (3207 bytes)

Expressions used at birthday parties:

Greetings:

Maligayang bati.
Akala ko di na kayo darating.

Gift-giving:

Pasensya ka na rito (referring to the gift).
Naku, nag-abala pa ito. 
Salamat sa regalo.

Feeding the guests:

Upo na muna kayo.  Ano ang gusto ninyong inumin?
Halina.  Nakahanda na ang pagkain.
Ang sarap!  Busog na busog na ako.
Sige pa.  Baka nahihiya ka lang.
Kumuha ka pa ng pagkain (litson, pansit, morkon).
Talagang hindi na ho puwede, busog na ako.
Kaunti pa.  Natikman mo na ba ang halayang ubi?
Kaunti lang ho...Naku po...Ubod ng dami.

Other activities

Sumayaw naman kayo.
Magkantahan tayo.  Kumanta tayo ng 'Happy Birthday".


dialogImprov.gif (3382 bytes)

Recreate or improvise a variation of the dialog at the beginning of this lesson by making the celebrator an eighteen year-old girl.  Use the expressions given above.  Include an American guest who wonders why the gifts are not opened as soon as they are received.


Back to Top
Back to Tagalog Home Page
Send Us Feedback About this Lesson