MANOOD TAYO NG SINE906_01.gif (22725 bytes)

 

19th Century Tagalog Women

dialog.gif (3207 bytes)

Sitwasyon: Nag-uusap ang isang Pilipina at isang Amerikana.

PILAR: Gusto mo bang manood ng pelikulang Tagalog?
JENNY: Puwede na kaya ako?  Hindi pa ako masyadong marunong ng Tagalog?
PILAR: Hindi bale. 'Action picture' ang panoorin natin.  Hindi kailangan ang mgaraming 'dialogue' para maintindihan.
JENNY: Ayoko ng 'violence'.   Mayroon bang 'musical' o 'comedy'?
PILAR: Mayroon ng lahat ang pelikulang Tagalog; may awitan, may romansa, may komedya, may 'action'.
JENNY: Wala bang simpleng 'love story'?
PILAR: Sayang at nasunog ang maraming pelikula noong bago magkagiyera sa Pilipinas.  Karamihan ng istorya ay tungkol sa buhay nang panahon na payapa at mas mabagal ang takbo.  Madli mong mahuhulaan kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida.  Ang bidang babae ay maganda, mahinhin, mapagmahal, minsan lang umibig.  Ang kontrabida naman ay magaslaw, masagwang magdamit, makapal mag-'make-up' at talagang mabilis.  Maraming luha ang dadaloy bago magwakas ang istorya.  Siyempre ang kabutihan ang mananaig at ang mga bida ay magsasama.  Laging may kasalan sa wakas.  Kung hindi makasal sa lupa, sa langit nagkikita.
JENNY: 'Yon ang gusto ko.  Wala na bang ganoon?  Sawa na ako sa mga 'realistic' at disaster movies'.
PILAR: Wala na.  Sobra pa sa Hollywood ang ibang pelikulang Tagalog ngayon.  Pero mayroong magagandang pelikula na maaaring ipagmalaki.  'Yon na lang ang abangan natin.

 

vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

kay‚

particle expressing uncertainty

payapa

peaceful

mahinhin

prim, demure, modest

magaslaw

indecent, rough

masagwa

vulgar, crude

dadaloy

will flow, as in water

magwakas

to end

mananaig

will win, be victorious

kasalan

wedding

sawa

fed up with, tired of

sobra

too much, over

EXPRESSIONS

pelikulang Tagalog

Tagalog film or movie

manood ng pelikula/sine

see a film/movie

ang bida

the hero, main character

ang kontrabida

the villain, antagonist

 

cultureNote.gif (2508 bytes)Filipinos are basically fond of watching movies as a form of entertainment.  Going to movie theaters on weekends in the malls, as couples or as a family, is very common in urban areas like Metro Manila.  Movie theaters in the Philippines in general allow patrons to come in during the middle of a screening, but there are few theaters that follow the American way of allowing patrons only before the start of a screening.

American movies are very popular in the Philippines, and Filipinos are perhaps the only people in Asia who can easily understand American humor.   Even American TV sit-coms are popular in Manila, as well as sci-fi, animation, and mystery programs.

Most Tagalog movies are classified as B movies or pang-masa (for the masses), where the themes are basically simple and are either action (violent) or comedy-drama.  There are, however, exceptional Tagalog movies that present social-political issues as the main theme, and some that are based on Philippine history and culture. 

Philippine movies, especially during the pre-World War II period, basically dealt with simple themes, viz., a city boy/girl falls in love with a girl/boy from the province.  Obstacles are thrown in their way, but in the end, love triumphs.  This is very much still the theme in Philippine B movies.  However, there are modern Tagalog movies that portray the struggles and hardships of ordinary people and usually draw sympathy for  underdogs. 

- Noel M. Morada

 

 

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Sino ang nangumbida?  Si Pilar o si Jenny?

2.  Bakit parang gusto ni Jenny na manood ng sine?

3.  Anong uri ng sine ang gusto ni Pilar?  Ni Jenny?

4.  Ano raw mayroon ang pelikulang Tagalog?

5.  Tungkol saan ang karamihan ng istorya?

6.  Anu-ano ang mga katangian ng isang bidang babae?  Ng kontrabida?

7.  Ano ang karaniwang katapusan ng mga pelikulang Tagalog?

8.  Sawa na si Jenny sa anong uri ng pelikula?

9.  Ano ang aabangang panoorin ni Pilar at Jenny?

 

discussionQs.gif (3207 bytes)

1.  Nakapanood ka na ba ng pelikulang Tagalog?

2.  Gusto mo bang manood ng pelikulang Tagalog?

3.  Anong uri (klase) ng sine gusto mo?

4.  Anong uri ng bidang babae ang gusto mo?  Bidang lalake?

5.  Anong artista ang tinatawag na kontrabida?

 

grammarNote.gif (3280 bytes)


Sentence Conjunctions At and Bago

Sayang at nasunog ang maraming pelikula noong bago magkagiyera.

A.  At is used to introduce an explanatory clause, as in nasunog ang pelikula.   Here, at is equivalent to the  English 'that'.

The predicate of the first clause is limited to a small set of words expressing emotions.  Some of these words are:

sayang it's a pity, a waste
salamat sa Diyos thank God
(ma)buti na lang it's a good thing
milagro it's a miracle
magaling naman it's good

B.  Bago, 'before', expresses a temporal relationship between two events, the clause following it being the event that occurs after the first one.

Example:  Kailangan maghirap bago guminhawa ang
                   buhay.

 

 

 

grammarEx.gif (2508 bytes)

A.  Supply the second clauses for the following:

1.  Sayang __________________________.

2.  Salamat sa Diyos ______________________.

3.  Buti na lang ________________________.

4.  Milagro ____________________.

5.  Magaling naman _____________________.

 

B.  Replace the boxed clause with as many clauses as you can:


Maraming luha ang dadaloy...

 

                      Example:   Maraming luha ang dadaloy bago magwakas ang istorya.

1.  ___________________

2.  ___________________

3.  ___________________

4.  ___________________

5.  ___________________

Supply as many clauses as you can after the clauses bago:

Example:  Bago dumating ang pulis (nakaalis na ang mga magnanakaw).

1.  Bago dumating ang doktor, _______________.

2.  Bago dumating ang bus, _________________.

3.  Bago tumunog ang 'bell',   __________________.

4.  Bago kinasal ang magkasintahan, ________________.

5.  Bago mangumpisal ang babae, _________________.


dialogVar.gif (3207 bytes)

Expressions used about seeing a movie:

Mahaba/iksi ang pelikula.

Napakaganda/pangit ang istorya.

Ubod ng ganda/pangit ang istorya.

Masagwa ang artista/artistang si __________.

Sa palagay ko, mas mahusay/pangit na artista si ____ kaysa kay ______.

Nakakalungkot ang palabas.

Maganda ang sine.

Mas gusto ko si/ang ________ kaysa kay/sa _________, kasi....

dialogImprov.gif (2771 bytes)

Instead of talking about Tagalog movies, talk about American movies.  Have a friend invite you to a movie.  Talk about recent trends in American movies.

 

dialog.gif (3207 bytes)

Be able to participate in a debate in class.  List down reasons for your support to either A or B below:

A.  Mas gusto kong manood ng TV kaysa sine.

B.  Mas gusto kong manood ng sine kaysa TV.

 

dialog.gif (3207 bytes)

Write a short composition comparing American and Tagalog movies.

 

Back to Top
Back to Tagalog Main Page

Send Feedback About This Lesson