Introduction

Ngayon at Kailanman
ni George Canseco
sunset3.jpg (97985 bytes)

  Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka
  Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa
  Ngayon at kailanman, sa hirap o ginhawa pa,
  asahang may kasama ka, hirang.
  Naroroon ako sinta.
  Maaasahan mo tuwina.
  Ngayon at kailanman.

  Dahil kaya sa iyo
  nang maitadhanang ako'y isilang sa mundo,
  upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo,
  upang ngayon at kailanman
  ikaw ay mapaglingkuran, hirang.
  Bakit labis kitang mahal,
  pangalawa sa Maykapal,
  higit sa aking buhay?

  Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa iyo liyag
  lalong tumatamis, tumitingkad.
  Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon
  na daig ng bawat bukas
  Ngayon at kailanman....

Tagalog verbs are marked for aspect (which focuses on if an event is finished, not yet finished, or yet to be started) rather than tense (which focuses on an event as occurring in the past, present, or future). Therefore, in order to indicate tense in Tagalog, extra words that express information about when an event takes place need to be added to the sentence. These words are called time indicators.

This section presents some of the most common time indicators associated with particular verbal aspects.

The song on this introductory page shows examples of time indicators.