Present Tense Indicators

Present tense indicators are associated with incomplete and/or progressive events/actions. These indicators are grouped according to the contexts they are closely tied to: simple (present) imperfect and habitual action.
Ngayon is the most common indicator of present tense expressing simple (present) imperfect. It encodes three different sections/points in time:
(1) Ngayon indicating the present time, distinguished from the past or the future time;
(2) Ngayon indicating today, distinguished from yesterday and tomorrow; and
(3) Ngayon indicating the point in time at the moment of speaking (now), distinguished from earlier or later in the day.

ngayon
(in the present time)
Mahirap ang buhay ngayon.
(Life is hard these days.)
Si Joseph Estrada ang presidente ng Pilipinas ngayon.

(The current president of the Philippines is Joseph Estrada.)
Mataas ang presyo ng gasolina ngayon.

(Fuel prices are up these days.)
ngayon
(today)
Martes ngayon.
(Today is Tuesday.)
Darating siya ngayon.

(He's coming today.)
Araw ng mga patay ngayon.

(It's All Souls' Day today.)
ngayon
(now / at the moment)
May kumakatok sa pinto ngayon.
(There's someone knocking at the door now.)
Nag-aaral ako ngayon.

(I am studying at the moment.)
Nag-aaral tayo ng Tagalog ngayon.

(We are studying Tagalog at this moment.)

 


Habitual actions or events are associated with the following time indicators:

TUWING (every) + specific time
tuwing Pasko
(every Christmas)
Nagdiriwang kami tuwing pasko.
(We celebrate every Christmas.)
tuwing Mayo
(every month of May)
Pumupunta ako sa Laguna tuwing Mayo.
(I go to laguna each May.)
tuwing Lunes
(every Monday)
May klase ako sa Tagalog tuwing Lunes.
(I have a Tagalog class every Monday.)
tuwing umaga
(every morning)
Tumatakbo ako tuwing umaga.
(I run every morning.)
tuwing alas tres ng hapon
(every afternoon at three)
May trabaho ako tuwing alas tres ng hapon araw-araw.
(I go to work at three in the afternoon everyday.)
tuwing umuulan
(everytime it rains)
Masaya ako tuwing umuulan at kapiling ka.
(I'm happy everytime it rains, and I'm with you.)
Repetition of time expression
taun-taon
(every year)
Pumupunta siya sa Amerika taun-taon.
(He goes to the US every year.)
buwan-buwan
(every  month)
Binibigyan siya ng pera ng tatay niya buwan-buwan.
(His father gives him money every month.)
linggo-linggo
(every week)
Umuuwi siya sa probinsiya linggo-linggo.
(He goes home to the province every week.)
araw-araw
(everyday)
Pumapasok siya sa unibersidad araw-araw.
(He goes to the university everyday.)
gabi-gabi
(every night)
Nag-aaral siya sa laybrari gabi-gabi.
(He studies at the library every night.)
oras-oras
(every hour)
Umaalis ang bus oras-oras.
(The bus leaves every hour.)
minu-minuto
(every minute)
May pumupunta sa Seasite minu-minuto.
(There are SEAsite visitors every minute.)
BAWAT (each) + general time expression
bawat panahon
(each era / generation)
May kanya-kanyang bayani ang bawat panahon.
(Every generation has its heroes.)
bawat buwan
(each month)
Pumupunta siya sa Maynila bawat buwan.
(He goes to Manila each month.)
bawat araw
(each day)
Nag-aaral siya sa Seasite bawat araw.
(He studies at SEAsite each day.)
bawat oras
(each hour)
Ikaw ang iniisip ko bawat oras ng buhay ko.
(It's you I think of each hour of my life.)
bawat sandali
(each moment)
Alay ko sa iyo ang bawat sandali ng buhay ko.
(I offer you each moment of my life.)