Introduction

Naroon
(ng Yano-Dong Abay at Eric Gancio)

   Liparin mo sa ulap,
   Sisirin mo sa dagat,
   Hukayin mo sa lupa,
   Baka naroon ang kalayaan.

   Tayo ba'y mga tau-tauhan
   sa isang dulang pangkalawakan,
   Mga anino ng nakaraan,
   Alipin ng kinabukasan?

   Tayo ba'y sunud-sunuran
   sa takda ng ating kapalaran?
   Kaya ba nating paglabanan
   ang sumpa ng kasaysayan?

philippine.forest1.jpg (25110 bytes)
from: Heaney, L. and Regalado J. 1998. Vanishing Treasures of  the Philippine Rain Forest. Chicago: The Field Museum.

This section will introduce you to some of the ways of giving commands and requesting others to do something.

Some of the verb forms in the song on this page are commands. Read it, and take note of the usage in it.