Saan

This is the equivalent of the English word where. The question is usually answered with the word SA. If only one place is asked about, then word saan is used. If more than one place is asked about, then saan-saan is used. Here are some examples:

Saan ka nakatira?
Sa Malate (ako nakatira).

Saan ang bayan ng nanay mo?
Sa Ilokos (ang bayan ng nanay ko).

Saan ka magbabakasyon?
Sa Bikol (ako magbabakasyon).

Saan-saan kayo pumunta noong "summer"?
(Pumunta kami) sa Iloilo, sa Bacolod at sa Davao (noong "summer").

Saan-saan kayo lumibot sa Amerika?
(Namasyal kami) sa San Francisco, sa Chicago at sa New York.

Where do you live?
(I live) in Malate.

Where is your mother's town?
(My mother's town is) in Ilokos.

Where are you going for a vacation?
(I am going) to Bikol (for a vacation).

Where did you go last summer?
(We went) to Iloilo, Bacolod, and Davao (last summer).

Where did you go in in the US?
(We visited) San Francisco, Chicago and New York.