Introduction

real.gif (626 bytes)Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
ni  Andres Bonifacio

  Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya        
  Sa pagkadalisay at pagkadakila            

  Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa       
  Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

  Walang mahalagang hindi inihandog    
  Ng may pusong wagas sa bayang nagkupkop

  Dugo, yaman, dunong, katiisa't pagod     
  Buhay ma'y abuting magkalagot-lagot.

  Ipagkahandog-handog ng buong pag-ibig
  Hanggang sa may dugo't ubusing itigis
  Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit
  Ito'y kapalaran at tunay na langit.


philippines.bonicafacio.sculpture.jpg (20413 bytes)

Negation in Tagalong is achieved by using either the negative  HINDI ( "not" or "no") or WALA ("there is none" or "nothing"). This section will focus on the use of these negators in simple sentences.

On this page are a few stanzas of a poem written by Andres Bonifacio, the Father of Philippine Revolution. Take note of the usage of negators.