Read the short narrative below, and then do the quiz.

Linggo kahapon. Nagpiknik ang mga mag-anak na Santos. Pumunta sila sa parke. Nanangahalian sila doon. Naglaro sila ng badminton. Tapos, pumunta sina G. at Gng. Santos sa akuwaryum. Nag-chess sina David at Nancy. Umuwi sila ng alas kuwatro.

This space shows a quiz in Java-enabled browsers