SALAPI AT KAYAMANAN
(Money and Wealth)

marketscence_gregbolanos_1982.JPG (191706 bytes)

Market Scene
ni Greg Bolanos

anarule.gif (1534 bytes)

1. Mga Palatandaan at Mga Pahiwatig (Signs and Omens)

2.  Mga Dapat at Huwag Dapat Gawin (What to Do/Not to Do)

Back to Top