MGA SANGGOL AT MGA BATA
(Infants and Children)

mag-ina sa banig_nestor_leynes_1960.jpg (47732 bytes)

Mag-Ina sa Banig
ni Nestor Leynes, 1960

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Mga Sanggol (Infants)

2.  Mga Bata (Children)

Back to Top