MGA PALATANDAAN AT PAHIWATIG
(Signs and Premonitions)

mariang.makiling.hugo.c.yonzon.1974.jpg (27920 bytes)

MARIANG MAKILING
ni Hugo C. Yonzon, 1974

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Mga Marka sa Katawan (Body Marks)

2.  Sa Hugis ng Kanyang Katawan (By the Shape of His/Her Body Parts)

3. Mga Iba Pang Pahiwatig (Other Omens)

Back to Top