MGA IBA PANG PAMAHIIN
(Other Folk Beliefs)

amorsolo_painting(sunday_morning).JPG (85817 bytes)

SUNDAY MORNING
ni Fernando Amorsolo

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Pagtulog at Pananaginip (Sleeping and Dreaming)

2.  Kapag Gabi Na (When Night Falls)

3.  Sa Ilang Mga Araw (In Some Days)

4.  Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Dos and Don'ts)

5. Kailan Di Dapat Maligo (When Not to Take a Bath or Shower)

Back to Top