MGA HAYOP
(Animals)

JuegodeAnillo.legaspi.JPG (86123 bytes)

JUEGO DE ANILLO
ni Legaspi

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Mga Pahiwatig (Signs)

2.  Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Dos and Don'ts)

Back to Top