MGA BILANG AT KULAY
(Numbers and Colors)

tatlongmaria.magsaysay-ho.JPG (26368 bytes)

TATLONG MARIA
ni Anita Magsaysay-Ho

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Mga Bilang (Numbers)

kus24.gif (28846 bytes)

2.  Mga Kulay (Colors)

Back to Top