MALAS, SWERTE
(Bad Luck, Good Luck)

mangingisda.francisco.JPG (13338 bytes)

MANGINGISDA
ni Carlos V. Francisco

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Mga Pahiwatig (Omens)

2.  Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Dos and Don'ts)

Back to Top