BAHAY, TAHANAN, AT PAMILYA
(House, Home, and Family)

bayanihan-JoselitoEBarcelona-1993.jpg (151944 bytes)

Bayanihan
ni Joselito Barcelona, 1993

anarule.gif (1534 bytes)

1.  Pagpapatayo ng Bahay (Constructing a House)

2.  Mga Palatandaan at Pahiwatig (Signs and Omens)

3.  Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Dos and Don'ts)

Back to Top