MGA NILALAMAN

Panimula
Artikulo I -

Ang Pambansang Teritoryo
Artikulo II -
Pahayag Ng Mga Simulain At Mga Patakaran Ng Estado
Artikulo III -
Katipunan Ng Mga Karapatan
Artikuo IV -
Pagkamamamayan
Artikulo V -
Karapatan sa Halal
Artikulo VI -
Ang Kagawarang Tagapagbatas
Artikulo VII -
Ang Kagawarang Tagapagganap
Artikulo VIII -
Ang Kagawarang Panghukuman
Artikulo IX -
Ang Mga Komisyong Pangkonstitusyonal
Artikulo X -
Pamahalaang Lokal
Artikulo XI -
Kapanagutan Ng Mga Pinunong Bayan
Artikulo XII -
Pambansang Ekonomiya At Patrimonya
Artikulo XIII -
Katarungang Panlipunan At Mga Karapatang Pantao
Artikulo XIV -
Edukasyon, Agham At Teknolohiya, Sining, Kultura, at Sports
Artikulo XV -
Ang Pamilya
Artikulo XVI -
Mga Tadhanang Pangkalahatan
Artikulo XVII -
Mga Susog O Mga Pagbabago
Artikulo XVIII -
Mga Tadhanang Lilipas

Back to top

Government and Politics


Modules for Teachers

Tagalog Homepage