Investments

anarule.gif (1534 bytes)

Sa Philam Asset Management

Kausap ni Patricia, isang Certified Investment Solicitor ang kliyenteng si Ginang Dulce Zalsos.  Si Patricia ang namamahala sa pagkuwenta ng mga ari-ariang mutual fund ni Ginang Dulce Zalsos.

PatriciaMa'am tingnan po ninyo ang halaga ng inyong puhunan sa Bond Fund.

DulceMagaling, tumaas na pala!  Baka naman binobola mo lang ako?

PatriciaAng katunayan ay may kinita po kayong sampung porsiyento mula sa isandaang libong piso na panimulang kapital.

DulceBilang kabuuan, magkano na ngayon ang halaga ng Bond Fund na pinapangasiwaan ng Philam Asset Management?

PatriciaNasa labingwalong bilyong piso na po.  At maganda po ang takbo ng kalakalan ngayon.  Tumataas pa ang Net Asset Value Per Share ng Bond Fund.  Kahapon po any nasa siyam na piso na bawat share.

DulceKamusta ang ibang mutual fund?

PatriciaLahat po ng ating mutual fund ay nananatiling matatag.  Ang Dollar Fund ay umani ng walong porsiyento noong nakaraang taon.  Ang Stock Fund ay umani ng labinlimang porsiyento at ang Strategic Growth Fund ay dalawampu't apat na porsiyento naman.

DulceMainam bang pag-iba-ibahin ko ang mga investment?

PatriciaOpo upang lalo kayong tumubo.  Mabuti pong ikalat natin sa iba-ibang mutual fund para makuha ninyo ang lahat ng matataas na halaga.

DulceSusubukan ko nga yang sinasabi mo.  Dadagdagan ko ang Bond Fund at sisimulan ko ang Dollar Fund.