Environment

anarule.gif (1534 bytes)

Sa Bohol

Si Dang, isang mananaliksik para sa Animal Planet at si Manu, isang bakasyonista ay kapwa nagkita sa Loboc River Cruise sa Bohol. Magkamag-aral sila noon sa kolehiyo.

Dang:   Manu, ikaw ba yan?

Manu:  Dang, ikaw ba yan?
Dang at Manu:  Oo ako nga!

Dang:  Ano ang ginagawa mo dito?

Manu:  Nagbabakasyon kasama ng mga kaibigan ko. Ikaw?

Dang:  Tinatapos ko ang research ko tungkol sa mga hayop sa Asya.

Manu:   Nakita mo na ba ang Philippine tarsier, ang pinakamaliit na uri ng unggoy sa mundo?  E napuntahan mo na ba si Phyton, ang pinakamalaking sawa sa Pilipinas?

Dang:  Oo tapos na.  Gaya ng mga tao dito, ang tarsier at phyton ay lahat maaamo.

Manu:  Nasubukan mo na bang mag-scuba dive kasama ng mga isda sa Panglao beach?

Dang:  Napakaganda roon.  Isang buong araw akong nasa Panglao kahapon.

Manu:  Ganoon pala. Sige sumama ka na lang sa amin. Pupunta pa kami sa Chocolate Hills, sa kuweba ng Hinagdanan, sa monumento ng Blood Compact at sa iba-ibang lumang simbahan.  At sasakay din tayo sa habal-habal.

Dang:  Napakayamang isla! Dapat alagaan natin ang mga natitirang munting paraiso gaya ng Bohol! Tara na, biyahe na tayo.