Corporation

anarule.gif (1534 bytes)

Sa Kompanya

Nagpulong ang stockholders ng Globe Telecoms Corporation.

GaryIkinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang bagong pinuno ng ating kompanya, si Ginoong Fernando Zukav.

Fernando ZukavLubos akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik.  Dahil sa Globe, nahirang ang Pilipinas bilang "Text Capital of the World."

GaryMay nais bang magtanong mula sa lupon?

Albert DizonGinoong Zukav, kamusta po ang Globe Telecoms bago kayo nahalal na pangulo?

Fernando ZukavAlbert, maayos ang takbo ng ating kompanya sa pamamahala ng dating pangulong si Ginoong Gabriel Marquez.  Ako ang pangalawang pangulo noon at nakita ko ang pagtaas ng kita ng Globe mula tatlong milyon hanggang sa anim na milyong piso ngayon.

Albert DizonAno po ang inyong gagawin upang mapataas pa ito?

Fernando ZukavNaniniwala akong nilagay tayo ng tao sa taas kaya dapat lang na unahin natin ang mga taong ito.  Pinakamahalaga ang pagbabago sa bawat serbisyo at produkto sa pagtugon sa hamon ng panahon.

GarySa taong ito, inaasahan din ang sampung porsiyentong pag-akyat ng sales figure natin.

Fernando ZukavMaisasakatuparan natin ito sa gagawing pagsanib ng malaking Comcast Wireless Technology sa ating kompanya.

Albert DizonTataas din ba ang makukuha naming dibidendo?