Contracts

anarule.gif (1534 bytes)

Sa Barangay Hall

Ninais makausap nila Kulas at Ginoong Evangelista ang kapitan ng barangay na si Ka Bogart.  Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa lupang sakahin sa Nueva Ecija.

Ka BogartDito tayo sa loob ng opisina ko mag-usap.

Ginoong EvangelistaKap, matagal nang atraso ni Kulas ang hindi pagbabayad ng buwis sa lupa ko.

KulasKap, walang-wala po talagang aning mangga.  Paano po ako makakabayad ng buwis?

Ginoong EvangelistaKulas, lumang tugtugin na yan.  Ang tanong ko sa iyo, bakit walang bungang mangga samantalang nakita ng dalawang mata ko na hitik na hitik ang mga puno noong isang buwan?

KulasE binagyo po kaya walang natira.

Ginoong EvangelistaTama! Dumaan ang bagyong Kulas kaya naubos ang mga bunga!

KulasMagbabayad po ako ng buwis sa susunod na anihan.  Utang po muna.

Ginoong EvangelistaWala sa kontrata yan.  Ang nakalahad sa kontrata natin ay kung hindi makakabayad ng buwis sa natatakdang panahon, ang kapalit na pambayad ay kasinghalaga na palay.

Ka BogartKulas, siya nga naman.  Malinaw na nilagdaan mo ang kasunduan.  Bilang magsasaka ng lupa ni Ginoong Evangelista, nasa ilalim ka ng batas ng reporma sa lupa.  Dapat mo itong tuparin.

KulasKap, baka naman gusto ninyo ng mangga? Ayusin natin ang kontrata.