Banking

anarule.gif (1534 bytes)

Sa Bangko

Ika-siyam ng umaga.  Pumunta si Mr. Francisco sa Banco de Oro.  Kinausap niya ang  New Accounts Teller na si Grace.

GraceMagandang araw. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?

Mr. FranciscoMagbubukas ako ng ATM account.

GraceAccount holder na po ba kayo dito?

Mr. FranciscoOo. Mayroon na akong savings account.  Mayroon na rin akong checking account.

GraceMabuti naman po kung ganon.  Madali nating magagawa ang ATM account.

Mr. FranciscoAno ba ang mga kailangang gawin?

GraceUna po, sasagutan ninyo ang application form kasama ng 1x1 ID picture at dalawang ID. Ikalawa, magbabayad po kayo ng  isandaang piso.  Ikatlo, hinihikayat po namin ang paunang deposito na limanlibong piso.  Ito po ang nararapat na balanse upang hindi mabawasan ng bank charges ang pera ninyo.  Ika-apat, makukuha na po ninyo ang ATM card bukas.  Bukas din po ninyo gagawin ang PIN code number.

Mr. FranciscoPwede bang kunin ko ang paunang deposito at application fee mula sa savings account ko?

GracePwede po.  Papipirmahin ko lang po kayo ng withdrawal slip at deposit slip at ako na po ang mag-aayos ng transaksyon.

Mr. FranciscoSige nga iha. Salamat.