Accounting

anarule.gif (1534 bytes)

Sa Pista ng Nayon

Nagtipon-tipon ang mga kasapi ng Liga ng Kababaihan para sa nalalapit na pista sa bayan ng Santa Teresita.

Ada:   Bilang pinuno ng ating samahan, nais kong ipamalita sa lahat na sapat ang ating kaban para ipagdiwang ang pista.  Ang makapagpapatunay niyan ay ang ating ingat-yaman na si Jennelyn.

JennelynAyon sa aking talaan, may pumasok na perang donasyon mula sa tanggapan ng alkalde.

AdaIsandaang libong piso yon.

JennelynUmaabot na ngayon sa limandaang libong piso ang ating kabuuang pag-aari.

AdaKamusta ang mga sagutin natin?  Ang mga handa? Ang mga bandiritas?  Ang musiko?  Ang prusisyon?

Jennelyn: Ang donasyon ng alkalde ang sasagot sa lahat ng yan.

Ada: Ibig sabihin ba nito ay wala ni isang kusing ang ilalabas sa pondo ng liga?

Jennelyn: Tumpak! At dahil gusto nating masiyahan ang lahat, inanyayahan natin ang American Idol finalist na si Jasmine Trias na dumalo sa konsiyerto.

Ada: Ang saya-saya!  

Business Lessons
Accounting Lessons