SEAsiteBar

 

Basa Jawi

Unit 5

 

 

Menyang Waduk Gajah Mungkur

 

 

 

A. Ukara-Ukara Basa Jawa

Wacanen pola-pola ing tabel iki banjur gaweo ukara miturut pola-pola kuwi nganggo tembung liyane.

 

NOMINA

Aku

Adhiku

Bapak

_______________

VERBA

sinau .

mangan.

sare.

_______________.

 

NOMINA

Dheweke

Kowe

Wong-wong

_______________

PREPOSISI

ana pawon.

menyang Solo.

saka Taman Sari.

________________.

 

NOMINA

Kowe

Kangmasku

Sekolahku

________________

ADJEKTIVA

kesel.

luwe.

apik.

________________.

 

NOMINA

Mbakyune

Dheweke

Mbahe

________________

NOMINA

perawat.

Mahasiswa.

Kusir andong.

_______________.

 

 

 

B. DIALOG

1. Wacanen dialog ing ngisor iki!

 

 

Mancing Iwak

 

Supri mahasiswa Sanata Dharma. Dina Setu sore, dheweke dolan menyang omahe Ponimin. Omahe Ponimin ana ing Wonogiri, cedhak waduk Gajah Mungkur. Supri lan Ponimin arep mancing ing waduk kuwi. Wong loro mau nggawa pancing lan cacing kanggo pakan iwak. Ana wong akeh ing waduk iku. Wong-wong mau padha mancing, dolan, utawa ngobrol. Supri lan Ponimin golek panggon sing kepenak kanggo mancing.

 

Supri                 : Apa ing sisih kene iwake gedhe-gedhe?

Ponimin            : Iya, jarene wong-wong. Coba wae awake dhewe mancing.

Supri                 : Cacinge iki cukup apa ora?

Ponimin            : Muga-muga cukup.

Supri                 : Waduk iki amba banget. Apa maneh yen lagi mangsa rendheng (musim hujan), mesti banyune akeh banget.

Ponimin            : Pancen, kadangkala banjir. Ing mangsa ketiga (musim kering) banyune susut.

Supri                 : Apa kowe sering mancing, Min?

Ponimin            : Yo. Biasane malem minggu utawa pas lagi sumpek.

Supri                 : Mancing ning endi wae?

Ponimin            : Ning kene, ning Selokan Mataram, ning kali Progo. Kowe nek malem minggu ngopo biasane?

Supri                 : Nonton TV, mlaku-mlaku utawa main badminton.

Ponimin            : Pri, pancingku abot banget. Sajake aku entuk iwak gedhe.

Supri                 : Wah…sip. Cepet-cepet dikerek.

Ponimin            : Rak tenan to. Tontonen kae, iwake gedhe.

Supri                 : Sajake, pancingku ya abot. Muga-muga ana iwake.

Ponimin            : Wah… awake dhewe isa mangan iwak bakar karo sambel tomat iki… enak tenan…

Supri                 : Wah… setuju banget.

 

 

2. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki miturut dialog sing tok waca.

1. Sapa Supri lan Ponimin kuwi?

   _________________________________________________________________

2.  Wong loro mau lagi padha ngopo?

   _________________________________________________________________

3.  Piye waduk Gajah Mungkur ing mangsa rendheng?

   _________________________________________________________________

4.  Malem minggu, Ponimin biasane ngopo ?

   _________________________________________________________________

5. Yen Supri, malem minggu biasane ngopo?

   _________________________________________________________________

 

 

3. Rembugen pitakon-pitakon ing ngisor iki.

 

1. Kowe biasane ngopo malem minggu?

2. Wong-wong enom ing negaramu biasane padha ngopo malem minggu?

3. Apa mancing iwak kuwi populer ing negaramu? Nek ora, critakno apa wae sing populer ing negaramu!

 

 

C. Tembung Katrangan Wektu

 

Javanese

Indonesian

Saben / pendak

setiap

Kadang-kadang / kadang kolo / sok-sok

Kadang-kadang

Biasane / adate

Biasanya

Sering / kerep

Sering

Ora nate

Tidak pernah

Esuk-esuk

In the morning

Awan-awan / sore-sore

In the afternoon

Bengi-bengi

In the evening

Banjur / terus (kr: lajeng)

Then

Sakwise / bar (kr: sasampunipun)

Sesudah

Sakdurunge (kr: saderengipun)

Sebelum

Lagi/saweg (kr: nembih)

sedang

 

1. Saiki coba gaweo ukara nganggo tembung-tembung katrangan wektu ing tabel ndhuwur kuwi.

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

2. Latihan.

    Isinen bagian sing kosong ing wacana ngisor iki nganggo tembung katrangan wektu.

 

Ing dina Minggu, aku _______________ tangi rada awan amarga ing dina libur aku ora perlu tangi esuk. _______________ tangi, aku _______________ adus lan siap-siap lunga menyang gereja. Mulih saka gereja aku _______________ renang ing kolam renang Ambarukmo, nanging _______________ renang aku mangan dhisik. _______________ aku nonton TV _______________ sinau.

 

 

D. Gaweo tulisan sing nyritakake kegiatanmu ing dina Setu-Minggu. (10 ukara)

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

E. WORD LIST

Ngoko

Krama Madya

Krama Inggil

Indonesia

abot

awrat

awrat

berat

amba amba amba luas

banyu

toya

toya

air

dolan

dolan

dolan

main

entuk

angsal

pikantuk

mendapat

golek

pados

pados

mencari

iwak

ulam

ulam

ikan

jarene

ngendikane

ngendikanipun

katanya

kesel

sayah

sayah

capai

ngelih

luwe 

luwe 

lapar

mangan

nedha

dhahar

makan

mlaku-mlaku

Mlampah-mlampah

mlampah-mlampah

jalan-jalan

nggawa

mbeto

ngasto

membawa

pancen

pancen

pancen

memang

panggon(an)

Panggen(an)

lenggah(an)

tempat

sajake/ ketoke

ketingale

ketingalanipun

sepertinya

sisih

sisih

sisih

bagian/sebelah

tangi

tangi

wungu

bangun

tenan

leres

leres

benar

turu

tilem

sare

tidur