begining javanese

Multiple-choice exercise

Choose the right group for each word.
(Pilihen NGOKO, KRAMA MADYA utawaKRAMA INGGIL kangge tembung-tembung ing ngisor iki)