Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
KRATON NGAYOGYAKARTA
Kraton Ngayogyakarta sing kasebut Kasultanan Ngayogyakarta ngadeg ing tahun 1755 (). Kraton dipageri beteng ambane kira-kira 5 Km. Beteng kuwi mau patang pojokan lan ing saben pojokan bangunan cilik sing kasebut pojok beteng. Lawange beteng jenenge plengkung. Biyen, Ing njero beteng ana kraton lan kampung-kampunge abdi dalem kraton. Daerah kuwi mau njeron beteng.


PASAR BERINGHARDJO

Pasar Beringhardjo ana tengah kutha Ngayogyakarta. Pasar kuwi banget. Apa didol ing pasar . Yen mlebu dalan Malioboro, ing kiwo akeh wong dodolan klambi batik. Ing sisih wong padha dodolan mas-masan. Ing tengah-tengah pasar ana piranti pawon macem-macem. Ing tingkat loro ana toko swalayan 'Super Ekonomi'. Sayur-sayuran lan buah-buahan ana ing bagian . Barang-barang sing didol ing pasar Beringhardjo kuwi murah-murah lan ditawar.