SEAsiteBar

 

Nyidam Sari

by manthous

from YouTube

 

 

Duh wong bagus…
(panjenengan nyaket mriki nggih kangmas)
pepujaning ati…
koyo ngene…
wong nandang asmara…

Apa mung awakku dhewe
Duh Dewo Jawata keng welas
welas sono
mring wak mami

mBesok kapan-kapan
pangkon lan sliramu
tak umpamano nakhoda
tanpa prau
sasat darat den pepetri
Nyidam Sari asmara

Umpomo sliramu sekar melati
aku kumbang Nyidam Sari


Umpomo sliramu margi
wong bagus, aku kang bakal nglewati

Sineksen lintange luku
semono janji prasetia ning ati
tansah sumantar ing netra rinoso
karasa arasaning ndriyo

Midero sak jagad raya paringana wukir
lan samudro nurhayu lan memanise
aku dadi ati selawase

Nalika nira ing ndalu atiku
lamlaman marang sliramu
nganti mati ora bakal lali
lha kae lintange mlaku

 

Back to Video